Documentant i co-creant el coneixement procomú

Gràcies per visitar-nos!

Volem recollir el vocabulari de les propostes de democratització econòmica, energètica i de recreació dels vincles socials.

Pots afegir-hi referències bibliogràfiques en el nostre Pad

 

Anuncis

Un projecte de coneixement obert

El Diccionari procomú és un projecte comunitari de persones i entitats del món de l’economia social i solidària que aplega els nous significats dels béns, recursos, cultures, pràctiques i coneixements compartits en aquest àmbit.

Per què?

Les propostes d’innovació socioeconòmica i acció política de la societat en xarxa comparteixen un vocabulari i manlleven termes procedents de les més diverses disciplines, com ara l’arquitectura, el disseny i la mercadotècnia o la comunicació social, l’enginyeria de sistemes i el hacktivisme. Aquestes expressions s’originen en el marc d’una nova cultura de la innovació, i són el reflex de la creativitat de les societats que impulsen nous projectes i iniciatives cooperatives per donar satisfacció a les seves diverses necessitats.

Què volem fer?

1. Documentar el vocabulari emprat per explicar els conceptes relatius a l’economia social i solidària i l’economia col·laborativa procomú;

2. Recopilar expressions sorgides dels processos de democràcia participativa i deliberativa, en l’àmbit dels comuns digitals i dels moviments socials i polítics que tenen lloc en el seu si;

3. Extreure un corpus terminològic a través d’un programari de gestió d’elaboració de diccionaris i glossaris;

4. Integrar els documents resultants en la programació de mòduls i programes de capacitació / formació en les àrees de l’economia social i solidària i la tecnopolítica.

Com ho farem?

Formant un equip de gestió del coneixement que treballi amb el programari lliure i des de la plataforma Wikidata per fer un buidatge de les dades obtingudes amb el programari d’extracció de terminologia (UPF / IULA o bé Fastr o Yate de codi obert) i  la plataforma GdeTWeb del Centre de Terminologia de Catalunya(TERMCAT) amb l’objectiu de generar diccionaris, glossaris i altres materials enfocats en les competències digitals i la democràcia en xarxa.

Perfils professionals i comunitats

Actualment som un equip de dos lingüistes: una terminòloga i viquipedista i un traductor i formador (EN, FR, CAT, ES). Volem connectar amb les comunitats que tenen interès en la documentació i la producció col·lectiva del coneixement, com ara:

  • professionals de la comunitat educativa;
  • professionals del disseny gràfic i el desenvolupament digital;
  • investigadors i investigadores en l’àmbit de la lingüística aplicada i la democràcia en xarxa;
  • Comunitat Wiki

Basant-nos en la cooperació entre comunitats, definirem un model de tractament de dades, disseny i documentació. El treball serà en la seva major part voluntari i coordinat a través d’un Consorci d’entitats participants en el qual la presa de decisions serà a través de consultes a la comunitat.

Model econòmic: Recerca de finançament a fons perdut amb l’ajuda d’entitats que treballen a l’ESS i la comunitat educativa, fundació P2P i Fundació Wikimedia.